sadownictwo sady karłowe
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych sady karłowe Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
TRSK Strona główna O nas Aktualności Statut Stowarzyszenia Zarząd Galeria zdjęć Kontakt
TRSK


Z inicjatywy grupy mazowieckich sadowników w listopadzie 1989 roku założono Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, które działa nieprzerwanie do tej pory. Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji i dystrybucji owoców, zwłaszcza drzew owocowych. Cel ten realizuje się w różnych formach, przez szkolenia, seminaria i konferencje oraz zagraniczne wyjazdy szkoleniowe. Od 6 lat corocznie odbywają się konferencje, organizowane przez Towarzystwo w Akademii Rolniczej w Lublinie. Towarzystwo jest organizatorem szeroko znanych międzynarodowych seminariów sadowniczych w Limanowej. Ważną działalnością Towarzystwa jest organizacja wyjazdów szkoleniowych do różnych krajów świata. Od 2002 roku corocznie zorganizowano wyjazdy do Chile, Płd. Afryki, Chin, Nowej Zelandii i Australii, USA, krajów zachodniej Europy, a w 2007 roku do Ukrainy, Mołdawii i Krasnodaru (połd. Rosja).

W każdym roku w okresie późnoletnim organizowane są spotkania u naszych członków na których omawia się aktualną sytuację w krajowym i światowym sadownictwie. Ponadto członkowie otrzymują pisma w których są informacje o aktualnej sytuacji produkcyjnej, zmianach w technologii produkcji, doborze odmian, kosztach produkcji i kształtowaniu się cen skupu w kraju i na świecie. Informacje te zawierają także zalecenia fachowe. Nasze Towarzystwo opracowało modele sadów jabłoniowych, śliwowych i czereśniowych, które znalazły szerokie zastosowanie w praktyce. Wydajemy także różnego rodzaju publikacje o tematyce sadowniczej.

Efektem tej szerokiej działalności upowszechnieniowej są dobre wyniki ekonomiczne w gospodarstwach które zastosowały się do naszych zaleceń. U wielu członków sady i szkółki są na światowym poziomie. Gospodarstwa te mają duży wpływ na kierunki rozwoju polskiego sadownictwa.

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych jest członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji o nazwie WAPA (światowe zrzeszenie jabłek i gruszek) oraz organizacji Eurofel, która opracowuje prognozy zbiorów jabłek i gruszek, głównie w Europie. Tylko nasze Towarzystwo dostarcza informacje o spodziewanych zbiorach jabłek i gruszek w Polsce. Jesteśmy członkami Rady Gospodarki Żywnościowej działającej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działa tam Komitet ds. Owoców i Warzyw, którego członkami są przedstawiciele organizacji sadowniczych (około 25 osób) oraz przemysłu owocowego i nauki. Jest to na razie jedyne gremium ekspertów w którym omawiane są ważne problemy naszego ogrodnictwa. Przewodniczącym Komitetu jest Przewodniczący Zarządu Towarzystwa.

Bierzemy udział w spotkaniach sadowniczych w różnych krajach europejskich. Wygłaszamy wykłady, przedstawiamy opinie o naszym sadownictwie. Jesteśmy jedyną organizacją, która zagranicą prezentuje poglądy o naszym sadownictwie.

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych liczy obecnie 260 członków, w tym 26 wspierających. Są to głównie sadownicy i szkółkarze, posiadający większe gospodarstwa z produkcją na wysokim poziomie. Składka roczna wynosi 200 zł, a wpisowe 20 zł. Jeszcze przyjmujemy nowych członków. Można się zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub faxem bądź osobiście w biurze Towarzystwa.
 

 
sadnet

| e-mail: emakosz@o2.pl | tel: (81) 524 71 04 | fax (+48 81) 524 71 05 |

trsk