sadownictwo sady karłowe
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych sady karłowe Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
TRSK Strona główna O nas Aktualności Statut Stowarzyszenia Zarząd Galeria zdjęć Kontakt
TRSK


Promocja znaku „Polskie jabłka wysokiej jakości”

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych poszukuje agencji, która zrealizuje kampanię promującą znak „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości”. Termin: listopad 2011 – marzec 2013
Sektor: świeże warzywa i owoce
Produkt: jabłka
Zasięg: ogólnopolski
Główne zadania – cel projektu:
- kontynuacja promocji znaku polskie jabłka wysokiej jakości „Kings & Apples”
- promocja jabłek
- promocja produktu wysokiej jakości
Grupy celowe:
- kobiety w wieku 25-40 lat
- młodzi i aktywni zawodowo 25-35 lat
- dzieci w wieku 6-10 lat, aktywni uczestnicy Internetu
Zakres projektu:
Agencja będzie odpowiedzialna za następujące działania:
1) promocja znaku w punktach sprzedaży
- komunikacja w oparciu o 200 stoisk na terenie delikatesów / super-, hipermarketów (do rekomendacji)
- projekt stoisk, materiałów informacyjnych i opakowań
- czas trwania akcji 28. XI.2011 – IV.2012
2) udział w targach i konferencjach
- przygotowanie stoiska i materiałów oraz obsługa stoiska podczas 4 wydarzeń rocznie
3) strona internetowa;
- stworzenie serwisu internetowego, jego obsługa informatyczna, administracja i bieżąca aktualizacja
4) reklama w prasie i Internecie
- zakres działań i czas trwania akcji (do rekomendacji)
5) obsługa PR projektu (do rekomendacji)
Zadania i wymagania wobec agencji:
Zadaniem agencji jest przygotowanie kompleksowej oferty przeprowadzenia wyżej wymienionych działań z naciskiem na działania na terenie punktów sprzedaży (preferowane zatrudnienie animatorów studiujących na Wydziałach Ogrodniczych, Biologicznych i pokrewnych). Agencja powinna mieć min. 2-letnie doświadczenie we wszystkich obszarach proponowanej aktywności. Wymogiem wobec agencji jest udokumentowane realizacja min. 1 projektu dla sektora świeżych owoców i warzyw.
Prezentacja oferty:
Ofertę należy przygotować w postaci prezentacji programu PowerPoint w języku polskim.
Prezentacja powinna zawierać:
- dokładny opis i wycenę wszystkich proponowanych działań
- wizualizację proponowanych działań
- proponowany harmonogram działań
- nazwiska ekspertów, z którymi współpracować będzie agencja w celu właściwej, merytorycznej realizacji zadania
Ostateczny termin przesłania prezentacji 21.11.2011 godz. 12:00

Osoba Kontaktowa: Wioletta Wróblewska
E-mail: trsk@trsk.pl

Lublin, 30.10.2011 r.


Komunikat - XIV konferencja sadownicza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Zapraszają na
XIV ogólnopolską konferencję sadowniczą
pod tytułem
„Przyszłość uprawy truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej w Polsce oraz ważne informacje dla producentów jabłek”
8 grudnia 2011 r.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zapraszamy producentów owoców i przetworów owocowych, a także pracowników nauki, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Samorządu Terytorialnego i studentów. Podczas wykładów omówione zostaną problemy dotyczące m. in. Ď spadku opłacalności produkcji owoców, Ď krajowego przetwórstwa owocowego, Ď produkcji owoców bezpiecznych dla zdrowia konsumentów

więcej informacji >>>

Szczegółowych informacji udziela: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, www. trsk.pl, tel. 81 524-71-04, e-mail: emakosz@o2.pl
Prof. dr hab. Eberhard Makosz

Lublin, 17 listopad 2011 r.


Kończą się zbiory jabłek

Nie pamiętam roku, w którym przy tak pięknej pogodzie we wrześniu zbierano jabłka odmiany Golden Delicious. Dzięki ciepłej pogodzie w sierpniu i we wrześniu jabłka są bardzo duże, skutkiem czego będą wyższe zbiory. W lipcu prognozowałem zbiory na poziomie 2,3 mln. ton, a teraz szacuje na 2,45 mln ton, w tym 1,45 mln ton jabłek deserowych dobrej jakości. Ten rok może być rekordowy pod względem wielkości zbiorów i jakości jabłek deserowych.

Jeśli eksport jabłek deserowych będzie poniżej 700 tys. ton, mogą być problemy z uzyskaniem opłacalnych cen.

Przy plonie 30 t/ha koszt produkcji 1 kg jabłek deserowych wysokiej jakości wynosi co najmniej 0,90 – 0,95 zł. W wielu krajach europejskich także są wyższe zbiory jabłek, niż przewidywano w lipcu. Po zakończonych zbiorach prześlę kolejną informację o sytuacji na europejskim rynku jabłek.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Prof. dr hab. Eberhard Makosz

Lublin, 07 października 2011 rok


Odmiany jabłoni do sadów towarowych Eberhard Makosz, Mariusz Podymniak

Pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju sadów Karłowych wydało tą publikację. W książce tej autorzy próbują odpowiedzieć na odwieczne pytanie i rozterki sadowników – Co wybrać, jakie odmiany posadzić? Dogłębna analiza rynku jabłek na świecie, w Europie i w Polsce, pozwoliła przybliżyć i wskazać odmiany, których uprawa powinna być uzasadniona zarówno z punktu widzenia sadowników, handlowców i finalnych odbiorców. W efekcie wytypowano 6 podstawowych odmian jabłoni, które mają, i w najbliższych latach będą mieć dominujące znaczenie na rynku jabłek, atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia. Grupy te, czyli odmiany i ważniejsze ich sporty, zostały w szczegółowy sposób opisane i scharakteryzowane. Uzupełnieniem tego są zdjęcia 39 odmian, i ich sportów, jak również opinie sadowników i handlowców, dotyczące ich produkcji oraz postrzegania ich na rynku. Ponadto ta publikacja zawiera informacje o dotychczasowych doborach odmian jabłoni w Polsce, o procentowym udziale w uprawie 15 odmian na świecie, wielkości produkcji jabłek w 35 krajach świata. Są także informacje o eksporcie i imporcie oraz spożyciu jabłek w około 16 krajach na świecie.
Cena 1 egz. wynosi 25 zł netto. Przy zamawianiu większej ilości (powyżej 50 egz.) cena wynosi 20 zł. plus koszty przesyłki pocztowej. Zamówienia można składać do Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych: emakosz@o2.pl.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Lublin, 02 wrzesnia 2011 rok


Wstępna informacja o prognozie zbiorów jabłek i gruszek

W dniach od 4 do 6 sierpnia br. odbył się XXX Kongres Prognosfruit w Ljubljanie (Słowenia). W krajach Unii Europejskiej zbiory jabłek mogą wynieść 10,2 mln ton, więcej o 5% niż w roku 2010, a zbiory gruszek 2,5 mln ton, więcej o 12%. W Europie najwyższe zbiory mogą być w Turcji - 2,6 mln ton, w Polsce - 2,3 mln ton, a we Włoszech - 2,2 mln ton, zaś najwyższe na świecie w Chinach – 33,0 i w USA – 4,4 mln ton. W produkcji gruszek zdecydowanie dominują Chiny (15,0 mln ton), a w Europie Włochy (880 tys. ton). Ze względu na niższe zbiory jabłek niż średnio w latach 2008 – 2010, przewiduje się stosunkowo łatwy zbyt i opłacalne ceny zarówno jabłek deserowych, jak i przemysłowych. Inaczej może być w obrocie gruszkami w Europie. Spodziewane są istotnie niższe ceny niż w roku ubiegłym.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na spotkaniu członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w dniu 28 sierpnia w firmie ACTIV w miejscowości Sadków Szlachecki, gmina Belsk Duzy i dwutygodniku Owoce Warzywa Kwiaty.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Lublin, 10 sierpień 2011 rok


Polskie Jabłka Wysokiej Jakości do maja 2013 roku

Projekt "Polskie Jabłka Wysokiej Jakości" został przedłużony i będzie trwał od listopada 2011 do maja 2013 roku. Obejmie sześć odmian: Gala, Golden Delicious, Jonagold, Szampion, Idared i Ligol, które będą prezentowane w sklepach we wszystkich większych aglomeracjach naszego kraju. Szczegółowe informacje o zasadach realizacji tego projektu ukażą się w późniejszym terminie.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Lublin, 8 sierpień 2011 rok


Prognoza zbiorów 10 gatunków owoców na dzień 31 lipca 2011 r

Moja prognoza zbiorów 10 gatunków owoców na dzień 31 lipca 2011 roku w tys. ton

Gatunek
Zbiory przewidywane w 2011
Jabłka
2 300
Wiśnie
135
Śliwki
75
Gruszki
60
Czereśnie
20
Truskawki
140
Maliny
75
Porzeczka czarna
60
Agrest
5
Aronia
35
Razem
2 905
Przebieg pogody w sierpniu może mieć istotny wpływ na wielkość zbiorów jabłek, gruszek i maliny.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Lublin, 31 lipiec 2011 r


Przyszłość uprawy roślin jagodowych w Polsce

Od około 40 lat uprawa roślin jagodowych odgrywa ważna rolę w naszym kraju. Średnioroczna produkcja wynosi około 500 tys. ton, co stanowi 15% produkcji wszystkich owoców. Towarową produkcją owoców jagodowych zajmuje się co najmniej 300 tys. gospodarstw, dla których wartość sprzedanych owoców jest ważnym dodatkowym źródłem dochodów, a dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji jedyne źródło dochodu. W krajach Unii Europejskiej Polska jeszcze jest największym producentem owoców maliny i porzeczki czarnej a znaczącym w produkcji truskawki i borówki wysokiej.

Z powodów ekonomicznych spada produkcja owoców, głównych gatunków roślin jagodowych. Główny powód to spadek opłacalności produkcji owoców, szczególnie w małych gospodarstwach, które jeszcze dominują w uprawie roślin jagodowych w naszym kraju. Wiele z nich ogranicza, lub rezygnuje z produkcji owoców. Ze względów cenowych rośnie produkcja owoców deserowych a maleje owoców przemysłowych, zwłaszcza truskawki i maliny.

W naszym kraju jeszcze największym odbiorcą owoców jagodowych jest przemysł przetwórczy. Polski sadownik produkuje cenny i relatywnie tani surowiec dla zakładów przetwórstwa owocowego. Spadek produkcji owoców jest ważnym problemem dla krajowego przetwórstwa owocowego.

Inny ważny problem to produkcja owoców bezpiecznych dla zdrowia konsumentów. Pod tym względem zaostrzają się przepisy i wymagania. Jakie trzeba stosować metody produkcji czy pestycydy, które gwarantują zarówno bezpieczeństwo jak i opłacalność produkcji owoców.

Te trzy ważne problemy wymagają pilnego rozpatrzenia a potem ich rozwiązania. Jak utrzymać co najmniej dotychczasowy poziom produkcji owoców jagodowych po opłacalnych cenach. Warto mocno podkreślić, że nie spada, a nawet rośnie, popyt na świeże i przetworzone owoce jagodowe, nie tylko na europejskim rynku. Jeżeli produkcja spadnie w Europie, a tym bardziej w Polsce, natychmiast wzrośnie import z krajów pozaeuropejskich. Czy tak musi być? Warto się zastanowić, ile i jak produkować, które gospodarstwa mają największe szanse na opłacalną produkcję owoców jagodowych. Jakie są szanse dla małych gospodarstw? Jaka winna być współpraca między producentami owoców i zakładami przetwórczymi? Jakie są, a zwłaszcza mogą być, możliwości zwiększonego eksportu świeżych i przetworzonych owoców jagodowych?

Na te i inne pytania odpowiedzi otrzymają uczestnicy na XIV konferencji sadowniczej, która odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniu 8 grudnia 2011 roku. Tytuł konferencji: „Przyszłość uprawy truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej w Polsce” W programie przewiduje się 6 krótkich wykładów oraz wystąpienia producentów tych czterech gatunków owoców świeżych i przetworzonych. W oparciu o wykłady i dyskusję opracuje się wnioski do naszych władz i Komisji Europejskiej.

Zapraszamy producentów owoców i przetworów, pracowników nauki sadowniczej i ekonomicznej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Samorządu Terytorialnego oraz studentów.

W imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Lublin, 11 lipiec 2011 rok


Po zakończonych głównych zbiorach owoców truskawki a przed nowymi zbiorami wiśni

Już dawno nie było tak wysokich cen skupu owoców truskawki. Za odszypułkowane owoce do produkcji mrożonek płacono producentom od 4,0 do 5,5 zł/kg, a za owoce deserowe wysokiej jakości 5,0 – 6,5 zł/kg w kraju i do 10,0 zł/kg na eksport. Ceny skupu owoców do produkcji mrożonek były często podobne do cen owoców deserowych. Takiej równowartościowej ceny dawno nie było. W tym roku produkcja owoców wysokiej jakości była opłacalna przy plonie około 5 ton z hektara. Tylko ile było takich plantacji.

Główną przyczyną tak wysokich cen skupu były niższe zbiory owoców. Opierając się o opinie przetwórców i producentów owoców, a także o poziom cen skupu, podtrzymuję moją prognozę zbiorów z 28 maja br. - najwyżej 140 tys. ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym mój tegoroczny szacunek jest niższy o 10 tys. ton.

Na niższe zbiory w tym roku decydujący wpływ miała niska ilość opadów deszczu w czerwcu. Owoców było dużo, ale drobne. Mniejszy wpływ miały szkody mrozowe oraz mniejsza powierzchnia plantacji. Moim zdaniem inflacja naszej waluty czy powszechnie droższa żywność nie miały większego wpływu na tegoroczny poziom cen owoców truskawki.

Zbiory owoców wiśni mogą być wyższe niż prognozowałem w dniu 28 maja. Wtedy przewidywałem 120 tys. ton, a teraz od 130-140 tys. ton. Trzeba podkreślić, że zbiory na poziomie 140 tys. ton będą możliwe, jeśli owoce osiągną normalną wielkość. Także niskie opady deszczu w czerwcu mają wpływ na wielkość owoców, które na razie są stosunkowo małe. Owoce, które już nabierają rumieńca słabiej rosną.

Biorąc pod uwagę zakończone zbiory w Serbii i także niższe niż normalne z powodu małych owoców, oraz niższe na Węgrzech, w Niemczech, a zwłaszcza w Turcji, ceny skupu 1 kg owoców mogą wynieść około 3,5 zł do produkcji mrożonek. Mogą być niższe za owoce przeznaczone do tłoczenia i wyższe za owoce deserowe. Niższe niż przewidywałem we wstępnej ocenie mogą być zbiory owoców maliny i porzeczek. Przy takich cenach skupu i plonie owoców wiśni wysokiej jakości 6 – 7 ton z hektara produkcja jest opłacalna. Szacuję, że może być najwyżej 40% sadów z takimi plonami.

Trzeba podkreślić, że na wysokie ceny skupu owoców, zwłaszcza do produkcji mrożonek, duży wpływ miał brak ich zapasów. To może się nie powtórzyć w najbliższych latach. Można przypuszczać, że przy cenie owoców truskawki powyżej 5,0 zł/kg, a wiśni powyżej 4,0 zł/kg, nieopłacalna może być produkcja mrożonek. Tak samo może być z owocami czarnej porzeczki, których ceny skupu w początkowej fazie zbioru przekraczają 4,5 zł/kg. Producentom radzę rozwagę przy podejmowaniu decyzji z zakresu powiększania sadów wiśniowych czy plantacji roślin jagodowych

Lublin, 02 lipiec 2011 rok Prof. dr hab. Eberhard Makosz


XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników

Członkowie TRSK

W dniu 12 czerwca (niedziela) na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników. O godz. 10.00 będzie spotkanie grup pielgrzymkowych w Sali Papieskiej, o 11.00 Msza Św., a o 12.15 dyskusja w Sali Papieskiej. Chętni będą mogli zwiedzać Klasztor z przewodnikiem przed godz. 10.00. Kontakt w tej sprawie należy nawiązać z p. Marianem Koseckim, tel. 691 26 11 85. Towarzystwo będzie reprezentowane naszym sztandarem. Organizatorem Pielgrzymki z ramienia TRSK jest Pan Włodzimierz Bereziński. Bardzo zachęcam do udziału w tej bardzo ważnej dla naszej branży uroczystości.

Lublin, 30 maja 2011 rok Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Moja pierwsza wstępna prognoza zbiorów owoców w kraju na dzień 28 maja 2011 roku

Gatunek
Zbiory w tys. ton w 2010 roku
Prognoza w tys. ton 2011 rok
 
GUS
E.Makosz
 
Jabłka
1859
1700
2300
Gruszki
58
40
60
Śliwki
91
85
75
Wiśnie
143
120
110
Czereśnie
35
33
20
Truskawki
177
150
140
Maliny
88
80
80
Porzeczki czarne
148
120
70
Agrest
15
13
5
Aronia
44
44
40
Razem
2 658
2385
2900


Dokładniejsza prognoza zbiorów jabłek i gruszek będzie możliwa po tzw. opadzie świętojańskim, a także wiśni i czereśni. Na skutek niskich temperatur istotny może być późniejszy opad zawiązków wiśni i czereśni. Jeszcze nie zakończył się opad jagód porzeczki.

Lublin, 30 maja 2011 rok Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Aktualna sytuacja w uprawach sadowniczych i szkółkarskich

Bardzo silny jest opad zawiązków owoców porzeczek czarnych i czerwonych także w rejonach, gdzie temperatury nie przekroczyły -2oC. Kwiaty porzeczki czarnej nie zawiązują owoców, kiedy w okresie kwitnienia są chłodne dni (nawet przy plusowej temperaturze) z suchymi wiatrami. Zbiory owoców mogą być jedne z najniższych na przestrzeni ostatnich lat.

Duże są szkody mrozowe na dwuletnich drzewkach, niezależnie od gatunku, podkładki i odmiany oraz rejonu kraju. Są szkółki z bardzo wysokimi szkodami, ale także bez szkód mrozowych. Pewne jest, że jesienią tego roku istotnie niższa będzie podaż dwuletnich drzewek produkowanych w naszym kraju.

Lublin, 20 maja 2011 rok Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Wstępna ocena szkód mrozowych i przymrozkowych w uprawach sadowniczych na dzień 12 maja 2011 roku

Szkody mrozowe
Na skutek niskich temperatur w listopadzie 2010 roku i w lutym 2011 roku (do -25oC) zostały istotnie uszkodzone drzewa jabłoni i krzewy porzeczki czarnej w północno-wschodniej Polsce. Także w innych rejonach, gdzie drzewa były długo podtopione po zeszłorocznej powodzi. Drzewa wiśni, które w sierpniu 2010 roku były bez liści na skutek silnego porażenia przez choroby, także zostały mocno uszkodzone, do całkowitego zamarcia włącznie. Różne były szkody mrozowe na roślinach truskawki. W rejonach północno-wschodniej Polski, albo w tzw. zastoiskach mrozowych czy podtopionych wodą, szkody mrozowe są znaczące, szczególnie na deserowych odmianach, znacznie mniej, lub wcale, na odmianie Senga-Sengana. W skali kraju uszkodzenia mrozowe mogły wynieść około 20%.

Szkody przymrozkowe
Pod koniec kwietnia i w pierwszych dniach maja istotnie spadły temperatury powietrza. Największe spadki do -6oC zanotowano w Wielkopolsce i na Kujawach. Przy takiej temperaturze ulęgają zniszczeniu prawie wszystkie kwiaty, a zwłaszcza zawiązki owoców, niezależnie od gatunku i odmiany. W trudnej sytuacji finansowej będą szczególnie większe gospodarstwa. Tym sadownikom należałoby udzielić pomocy, np. w postaci ulg podatkowych czy przedłużenia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.

Także niskie temperatury były na zachodzie kraju, w okolicy Zielonej Góry, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Tam temperatury wahały się od -2oC do -4oC, a miejscami do -6oC. Przy temperaturze około -3oC część kwiatów jabłoni czy zawiązków jest mocno uszkodzonych. Straty w zbiorach mogą być znaczące.

W pozostałych rejonach sadowniczych (grójeckie, sandomierskie, lubelskie i nowosądeckie) temperatury wahały się od -1oC do -2oC. Przy takiej temperaturze niewiele kwiatów jabłoni ulega uszkodzeniu. W tych największych rejonach sadowniczych, według stanu drzew na dzień 12 maja, można się spodziewać normalnego owocowania drzew jabłoni, grusz oraz czereśni i śliw. Niższe, niż w roku ubiegłym, mogą być zbiory truskawki, porzeczek, borówki wysokiej, agrestu i wiśni. Na razie nie stwierdzono większych szkód na krzewach maliny i aronii.

Na podstawie stanu roślin w dniu 12 maja nie można jeszcze określić wielkości spodziewanych zbiorów owoców. Taką ocenę zbiorów roślin jagodowych oraz wiśni, czereśni i śliwek mogę przedstawić pod koniec maja, a zbiorów jabłek i gruszek, najwcześniej w połowie czerwca. Wydaje się, że w 2011 roku zbiory jabłek i gruszek mogą być niższe niż w latach 2008 i 2009, a wyższe niż w 2010 roku. W tym roku ceny skupu i detaliczne jabłek mogą być wyższe niż w latach 2008 i 2009, a niższe niż w roku 2010.

Jest bardzo prawdopodobne, że istotnie mniej może być owoców przemysłowych, w tym jabłek, gdyż słabo bądź wcale nie kwitnie wiele starych jabłoni, u których w zeszłym roku liście były silnie porażone przez parch jabłoni.

Z uzyskanych informacji od ekspertów z zachodniej Europy wynika, że od północy Niemiec do krajów południowej Europy obficie kwitły drzewa jabłoni. Istotne szkody przymrozkowe stwierdza się tylko w sadach niemieckich w pasie od Kolonii do Frankfurtu n. Menem. W zachodniej Europie mogą być co najmniej normalne zbiory jabłek. Znaczące szkody są we wschodniej części Węgier. W związku z tym, i ewentualnie niższymi zbiorami jabłek w Polsce, radzę sadownikom, aby dobrze zadbali o jabłka wysokiej jakości, gdyż tylko takie gwarantują wysoką opłacalność produkcji.

Lublin, 12 maja 2011 rok Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Klub „Producentów Jabłek Wysokiej Jakości”

W naszym kraju musimy zdecydowanie poprawić jakość jabłek, zwłaszcza deserowych, jeśli chcemy je sprzedać po opłacalnych cenach. Jednym z warunków poprawy jakości są istotne zmiany w technologii uprawy i przechowywaniu jabłek. W związku z tym trzeba poszerzyć zasób wiedzy w tym zakresie. Trzeba też lepiej znać i poznawać sytuacje na krajowym i europejskim ryku jabłek

Dla uzyskania szczegółowej wiedzy o technologii i dystrybucji jabłek wysokiej jakości proponuję zorganizowanie klubu „Producentów Jabłek Wysokiej jakości” przy Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie. Członkowie Klubu otrzymywaliby informacje o metodach produkcji jabłek wysokiej jakości od krajowych i zagranicznych ekspertów. Byłyby wykłady, specjalne publikacje oraz praktyczne pokazy. Zwiedzanie sadów z wysoką produkcją jabłek w kraju i zagranicą. Ważną częścią informacji byłyby koszty i opłacalność produkcji jabłek wysokiej jakości. Kolejna tematyka to kształtowanie się cen jabłek, poziom popytu i zapasy w kraju i Europie oraz jakie obowiązują przepisy i wymagania jakościowe w różnych krajach.

Pojedynczy lub zorganizowani producenci jabłek, którzy chcieliby być członkami tego klubu, mogą się zgłosić do 30 lipca na adres Towarzystwa: emakosz@o2.pl lub faxem 81 524 71 05

Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Polskie Jabłko Wysokiej jakości

Pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych i Związek Sadowników RP realizowało projekt sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, którym dysponuje Agencja Rynku Rolnego. W tym projekcie promowano polskie jabłka ze znakiem gwarancji wysokiej jakości w około 100 sklepach w całym kraju. Na specjalnych stoiskach obsługiwanych przez hostessy osoby kupujące uzyskały ważne informacje o jabłkach oraz mogli degustować od dwu do czterech znanych odmian. Była to pierwsza próba promocji jabłek w naszym kraju.

Już dziś można stwierdzić, że ten projekt przyniósł niespodziewanie dobre efekty. Zadowoleni są zarówno dostawcy, czyli producenci jabłek, jak i kierownictwo sklepów. Projekt został uznany za bardzo atrakcyjny i łatwy do realizacji. Ważna była opinia degustujących i kupujących te jabłka. Można ją streścić następująco: „wreszcie można kupić smaczne polskie jabłka z gwarancją wysokiej jakości”. Tego nie było do tej pory w naszym kraju.

W warszawskich sklepach, oprócz krajowych jabłek wysokiej jakości, były importowane jabłka. Nasze jabłka się zdecydowanie lepiej prezentowały. Różne były ceny za jedno jabłko. Cena jednego krajowego jabłka wahała się od 0,99 do 1,14, a importowanego od 1,99 do 2,45 zł. Dopiero ten projekt dobitnie pokazał, jakimi jabłkami możemy z powodzeniem konkurować z zagranicznymi w kraju i zagranicą. To kolejny ważny efekt tego projektu. Warto dodać, że tym projektem zainteresowało się rosyjskie czasopismo sadownicze oraz moskiewska firma importująca jabłka

Firmy sadownicze i sklepy, które realizowały ten projekt proszą, aby go kontynuować w nadchodzącym sezonie. Jestem podobnego zdania. W tym sezonie ten projekt realizowały 4 grupy producentów, do realizacji w przyszłym sezonie zgłosiło się 6 dalszych firm produkujących jabłka. Jeżeli jeszcze są zainteresowane osoby, a zwłaszcza grupy czy organizacje producentów, proszę o wiadomość do 20 maja br. na adres: emakosz@o2.pl lub faxem: 81 524 71 05. Jeżeli otrzymamy środki pomocowe z Agencji Rynku Rolnego, podejmiemy się realizacji kolejnego projektu. Sądzę, że warto, zwłaszcza jeśli w tym roku będzie wyższy urodzaj jabłek, niż w 2010 roku. W razie potrzeby bliższych informacji proszę o pytania pocztą elektroniczna lub faxem.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Zapasy jabłek i gruszek w dniu 1 marca 2010 i 2011 roku w tys. ton

Kraje
Jabłka
Gruszki
 
2011
2010
2011
2010
Włochy
823
841
62
113
Francja
363
389
b.d.
b.d.
Polska
250
350
3
9
Niemcy
174
229
0,2
0,4
Hiszpania
120
104
74
53
Holandia
120
163
81
88
Austria
102
103
b.d.
b.d.
Belgia
78
114
76
71
Anglia
61
59
5
9
Szwajcaria
42
44
1
4
Czechy
14
33
0
0
Dania
2
3
0
0
Razem
2.149
2.422
302,2
347,4

W tym zapasy poszczególnych odmian jabłoni w 2011 w tys. ton:

  • Golden Delicious 799
  • Jonagold i sporty 139
  • Red Delicious i sporty 105
  • Fuji 100
  • Braeburn 91
  • Gala i sporty 80
  • Granny Smith 80
  • Idared 40
  • Odmiany klubowe 76

Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Premierowa nowej marki dla jabłek

Celem utworzenia marki na polskie jabłek, realizowanej w ramach projektu „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” jest aby konsumenci ufali jakości kupowanych pod nowym logo owoców. Marka ta swoim zasięgiem na objąć całą Polskę i najlepszych producentów oraz zrzeszające ich grupy producenckie czy organizacje producentów. Organizacjami, które podjęły się w Polsce przeprowadzić i czuwać na poprawnością promocji nowej marki polskich jabłek wysokiej jakości – „Kings and Apples” oraz kontrolować jakość sprzedawanych pod nią owoców są Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu opracowywaliśmy specjalny znak, który nadawany będzie producentom jabłek, grupom i organizacjom producentów, którzy po przejście audytu związanego z oceną jakości produkowanych w nich jabłek będą mogli po przystąpieniu do systemu się nim posługiwać. Jabłka nie tylko będą musiały spełniać określone parametry dotyczące ich jakości zewnętrznej ale być również wolne od szkodliwych dla konsumentów pozostałości. Wszystko to będzie musiało być potwierdzone certyfikatami Integrowanej Produkcji Owoców oraz produkowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez systemem GLOBALGAP. Sam znak oraz jabłka, które go uzyskają promowane będą m.in. w mediach, w punktach sprzedaży, na wystawach, targach i konferencjach oraz w internecie.

Premierowa nowej marki dla jabłek

W pierwszym etapie tego unikatowego jak na polską projektu realizowanego w sektorze sadowniczym wytypowano cztery odmiany jabłek, które będą sygnowane logo „Kings and Apples”, a są nimi: ‘Golden Delicious’, ‘Gala’, ‘Jonagold’ i ‘Šampion’. (K&A)

Więcej informacji o tym jak przystąpić do tego projektu można znaleźć na naszej stornie w materiale pt. „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” i załączonych do niego informacjach.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy
Komisja ds. projektu PJWJ


Polskie Jabłka Wysokiej Jakości

W tym roku zacznie funkcjonować wspólna marka polskich jabłek. Znakiem tym mają być sygnowane wyłącznie owoce wysokiej jakości. Za wprowadzenie go w życie odpowiedzialne są dwie organizacje – Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych (www.trsk.pl) oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (www.polskiesadownictwo.pl). Pieniądze na promocję nowego logo pochodzą z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, którym zarządza Agencja Rynku Rolnego. Po wielu latach starań zaistnieje marka, która obecnie staje się niezbędna w promocji polskich jabłek wysokiej jakości w kraju i zagranicą (szczególnie w Federacji Rosyjskiej). Akcja ta ma również pomóc kreować właściwe nawyki żywieniowe i pomóc zwiększyć konsumpcję tych owoców w Polsce.

W celu wyróżnienia jabłek spełniających określone kryteria opracowywano specjalny znak. Nadawany będzie producentom jabłek, grupom i organizacjom producentów, które przystąpią do projektu „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości”. Znak ten na stronach internetowych TRSK i ZSRP oraz wszelkiego rodzaju mediach zostanie zaprezentowany niebawem.

Zgłoszenie do projektu jest dobrowolne i otwarte dla każdego producenta jabłek będącego członkiem TRSK lub Związku Sadowników RP. Ważne jest jednak, aby jakość produkowanych jabłek była potwierdzona stosownymi certyfikatami: GLOBALGAP i IP. Znak PJWJ przyznany będzie jabłkom, które spełnią ściśle określone parametry w momencie ich sprzedaży. Jabłka muszą być także wolne od szkodliwych pozostałości, a także nie być porażone przez choroby, szkodniki i być wolne od chorób fizjologicznych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny zapoznać się z regulaminem przyznawania znaku „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” (patrz załącznik nr 1) i jeśli go zaakceptują i będą mogły spełnić wymagania w nim stawiane powinny wypełnić wniosek (patrz załącznik nr. 2) oraz uiścić stosowną opłatę. Indywidualny producent za prawo korzystania ze znaku przez jednego rok będzie musiał zapłacić 500 zł, a grupa producentów – 2000 zł.

Produkty, którym nadany zostanie znak podlegają nadzorowi Komisji Ekspertów w okresie ważności znaku. Dodatkowe kontrole w gospodarstwach lub grupach realizowane będą przez wyznaczoną do tego firmę.

  Lublin, 27.I.2011 r. komisja ds. „Polskich Jabłek Wysokiej Jakości”


L I M A N O W A 2011

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Skierniewice
Krajowa Unia Producentów Soków, Warszawa
Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Lublin
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, Nowy Sącz
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kraków
zapraszają na
XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze
„Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach”
pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego,
które odbędzie się 4 i 5 marca 2011 roku w Limanowej,
Dom Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4

W europejskim sadownictwie zachodzą stałe zmiany, zwłaszcza w opłacalności produkcji owoców. Z tego powodu w jednych krajach wzrasta, a w innych spada produkcja, np. jabłek w Holandii i Francji, wiśni w Niemczech i na Węgrzech czy truskawki w Hiszpanii. W naszym kraju dotąd największy wpływ na wielkość zbiorów miały warunki pogodowe, ale także warunki ekonomiczne. W najbliższych latach należy się spodziewać wzrostu kosztów produkcji bez wzrostu cen skupu. Już teraz wielu producentów owoców się zastanawia, czy nadal produkować, a tym bardziej rozwijać produkcję oraz czy realizować drogie inwestycje produkcyjne w swoim gospodarstwie.

Mamy nasze ostatnie „5 minut”. Jeszcze w najbliższych 5 latach produkcja owoców może być opłacalna na dotychczasowym poziomie. W związku ze spodziewanym spadkiem opłacalności produkcji owoców, i to wszystkich gatunków, już teraz trzeba podjąć stosowne działania, aby gospodarstwa uchronić przed katastrofą ekonomiczną, a szczególnie te, które będą produkowały jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, owoce truskawki, maliny i porzeczki czarnej. Jaka wielkość produkcji i potrzeby owoców w kraju mogą zagwarantować opłacalną produkcję? Jakie znaczenie będzie miało przetwórstwo owocowe i szkółkarstwo sadownicze w dalszym rozwoju polskiego sadownictwa? Które z tych siedmiu gatunków i jakie gospodarstwa będą miały największe szanse? Jakie odmiany i sposoby uprawy gwarantują opłacalną produkcję owoców? Na te problemy i pytania spróbujemy odpowiedzieć na tym seminarium.

Inny problem to miejsce polskiego sadownictwa w Unii Europejskiej. Czy nadal możemy być największym producentem np. jabłek, wiśni, maliny i porzeczki czarnej oraz soków zagęszczonych i mrożonek owocowych, jak również materiału szkółkarskiego. Jakie winno się rozwiązywać problemy, kiedy nasz kraj będzie przewodniczył Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia br.

Sądzę, że te problemy i odpowiedzi na postawione pytania szczególnie zainteresują producentów, którzy chcą produkować owoce w większych ilościach w najbliższej przyszłości. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym seminarium.

P R O G R A M     S E M I N A R I U M


4 marca (piątek)
8:30 Rejestracja uczestników, odbiór materiałów, kawa, herbata, ciastka
10:00 Otwarcie, przywitanie uczestników - Starostowie powiatów Limanowa i Nowy Sącz
10:15 Wielkość zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji jabłek, gruszek, wiśni i czereśni - Eberhard MAKOSZ, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
11:00 Wielkość zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców truskawki, maliny i porzeczki czarnej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i potrzeb mrożonek owocowych - Bożena NOSECKA, Jan ŚWIETLIK , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
11:45 Konieczność koncentracji grup i organizacji producentów owoców – Witold BOGUTA, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Warszawa
12:15 Sytuacja branży soków zagęszczonych i jej znaczenie w Unii Europejskiej – Jarosław DYBUS, Krajowa Unia Producentów Soków, Warszawa
12:45 Wielkość produkcji i potrzeby materiału szkółkarskiego oraz nasze miejsce w Unii Europejskiej – Piotr KACZOR, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Skierniewice
13:15 Przerwa obiadowa
14:15 Przyszłość systemów wsparcia grup i organizacji producentów owoców i warzyw w ramach WPR po 2013 roku – Artur KRAKOWIAK, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
14:45 Wizja rozwoju polskiego sadownictwa w najbliższych latach - Mirosław MALISZEWSKI, poseł na Sejm RP, Grójec, - Leo JAHAE, Holandia
16:00 Koszty ochrony drzew owocowych, odmiany jabłek i gruszek do sadów towarowych i zapasy jabłek w Unii Europejskiej – Eberhard MAKOSZ
16:20 Dyskusja

5 marca (sobota)
9:00 Pokaz cięcia drzew w sadach Adama i Roberta Węgrzynów we wsi Góra Św. Jana

Wstęp:
- bezpłatny dla pracowników naukowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, studentów i prasy
- dla pozostałych uczestników 20 zł od osoby, płatny w recepcji przy odbiorze materiałów

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:
- materiały seminaryjne, różne ulotki,
- obfity obiad, kawę, herbatę i ciastka,
- przejazd autokarem w zorganizowanych grupach z rejonu Grójca, Tarczyna, Sandomierza i Lublina

Czynna będzie wystawa środków produkcji oraz książek i czasopism ogrodniczych.

Organizatorzy nie rezerwują noclegów. Są wolne miejsca w hotelach w Nowym Sączu oraz w okolicy Nowego Sącza i Limanowej.
Informacje można uzyskać w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, Tel. 81 52471 04, fax. 81 524 71 05, email: emakosz@o2.pl;, trsk@trsk.pl, zenku@o2.pl

Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Informacje z
aktualny rok >>>
2016 roku >>>
2015 roku >>>
2014 roku >>>
2013 roku >>>
2012 roku >>>
2011 roku >>>
2010 roku >>>
2009 roku >>>
2008 roku >>>


 
 
sadnet

| e-mail: emakosz@o2.pl | tel: (81) 524 71 04 | fax (+48 81) 524 71 05 |

trsk