sadownictwo sady karłowe
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych sady karłowe Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
TRSK Strona główna O nas Aktualności Statut Stowarzyszenia Zarząd Galeria zdjęć Kontakt
TRSK


„Młodzi Sadownicy” w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych

Ta kilkudziesięcioosobowa grupa rozpoczęła swoją działalność, którą już można określić jako prężną i skuteczną. Do tej pory zorganizowali wyjazd do płd. Tyrolu oraz pierwszą swoją konferencję w dniu 11 grudnia br. Osobiście wiążę duże nadzieje z działalnością tych młodych sadowników. Przecież to Oni mają największe szanse na wprowadzenie potrzebnych zmian w produkcji i dystrybucji owoców w naszym kraju. A trzeba wiele zmian i nowych rozwiązań, aby utrzymać dotychczasowy poziom produkcji owoców po opłacalnych cenach. Konieczne też jest utrzymanie naszej wysokiej pozycji na europejskim rynku owoców.

Zarząd „Młodych Sadowników” jest w ścisłym kontakcie z Zarządem Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Wspólnie będziemy się zastanawiali nad przyszłością polskiego sadownictwa. W tym zakresie chcemy także ściśle współpracować z innymi organizacjami sadowniczymi, jak również z polską nauką sadowniczą.

Zapraszamy młodych sadowników do naszych organizacji, im więcej nas będzie tym większe szanse na załatwienie wielu ważnych spraw dla krajowego sadownictwa.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłam jak najserdeczniejsze życzenia osobom czytającym informacje na naszej stronie internetowej

  Lublin, 16.XII.2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  I Konferencja Młodych Sadowników odbyła się w Lublinie

W dniu 11.grudnia 2010 roku w Lublinie, w kolejnym dniu po konferencji Jakość owoców – wymagania prawa i rynkowa konieczność” organizowanej m.in. przez Towarzywto Rozwoju Sadów Karłowych, odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowo-konferencyjne Młodych Sadowników. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.

Na początku wybraliśmy się do sadu jednego z naszych członków-Andrzeja Rozwałki w miejscowości Stryjno-Kolonia, gdzie odbył się pokaz cięcia jabłoni, który poprowadził Peter van Arkel.

Kolejna część spotkania przebiegała w Auli Agro Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Po uroczystym przywitaniu przez prof. dr hab. Eberharda Makosza, który wspiera od początku i dopinguje nas do kolejnych działań i przedsięwzięć, wystąpił ponownie Peter van Arkel, prezentując obszernie temat regulowania wzrostu jabłoni i gruszy.

W dalszej części spotkania Wojciech Pacek i Janusz Maruszewski z firmy doradczej Grant, którzy opowiedzieli o programach, z których możemy pozyskiwać środki unijne na nasze inwestycje oraz odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących konkretnych sytuacji.

Podczas naszego niedawnego wyjazdu do Płd. Tyrolu zauważyliśmy, że w większości tamtejszych gospodarstw były kombajny do zbioru jabłek, dlatego jeden z naszych członków- Stanisław Mączewski podjął się wyliczenia opłacalności użytkowania takiej maszyny i jak się okazało rzeczywiście ma to podstawy ekonomiczne, zwłaszcza w czasie, kiedy ceny pracy rosną.

Kacper Wypijewski zrelacjonował nasz wyjazd do Płd. Tyrolu, a wystąpienie dopełnił wieloma zdjęciami, (niech ci którzy nie pojechali wiedzą, co stracili:). Podczas wystąpień przewijała się myśl i poczucie, że musimy się organizować i tworzyć grupy tak jak to widzieliśmy w Tyrolu, bo samodzielnie działający sadownik niewiele będzie znaczył na ogromnym globalnym rynku, którego jesteśmy jego częścią. Inwestycje stają się znacznie łatwiejsze i tańsze, kiedy je organizuje grupa producentów (np. zakup maszyn do zbioru). Należy również myśleć o zastępowaniu pracowników maszynami, gdyż mało prawdopodobnym jest, aby godzina czasu pracy robotnika taniała w przyszłości.

  Lublin, 14.XII.2010 r.      Barbara Lipnicka  „Jakość owoców – wymagania prawa i rynkowa konieczność”

Pod tym tytułem w dniu 10 grudnia br., zgodnie z programem, odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ze względu na trudne warunki drogowe udział wzięło tylko około 350 osób.

Prof. Augustyn Mika w bardzo ciekawy sposób przedstawił wpływ światła na jakość jabłek. Prof. Kazimierz Tomala także bardzo ciekawie omówił wpływ różnych czynników pielęgnacyjnych na jakość jabłek na drzewie i podczas ich przechowywania. Prof. Tadeusz Sikora omówił prawne uwarunkowania jakości i bezpieczeństwa owoców. Pani dr hab. Eugenia Czernyszewicz przedstawiła wyniki badań opinii konsumentowi i producentów o jakości owoców. Specjalista z Holandii przedstawił wpływ jakości jabłek na rozwój produkcji. Tam już dawno nie jest opłacalna produkcja jabłek niskiej jakości. Przedstawił swój pogląd o sytuacji produkcji jabłek w naszym kraju i jakie konieczne są zmiany. W pozostałych wystąpieniach omawiano znaczenie jakości owoców w supermarketach, w grupach producentów i na rynku hurtowym.

Dużo miejsca poświęcono opłacalności produkcji jabłek różnej jakości. Stwierdzono, że nieopłacalna jest produkcja jabłek niskiej jakości. Zaledwie 50% jabłek deserowych odpowiada aktualnym wymaganiom krajowych i zagranicznych handlowców. Podobnie jest u innych gatunków owoców deserowych. Pilną koniecznością jest poprawa jakości owoców. Jeśli jej nie będzie, spadnie spożycie i eksport, a w związku z tym produkcja w naszym kraju. Stracimy naszą wysoką pozycje na europejskim rynku owoców.

Była to pierwsza konferencja w naszym kraju, na której kompleksowo omawiano problem jakości owoców. Został on opisany w materiałach konferencyjnych bardzo atrakcyjnych pod względem merytorycznym i graficznym. Osoby zainteresowane tymi materiałami mogą je nabyć w biurze Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, Tel. 81 524 71 04, fax 81 524 71 05, lub przesyłką pocztową. Cena 1 egz. 20 zł plus koszty przesyłki.

  Lublin, 13.XII.2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Moja ostateczna prognoza zbiorów jabłek

W zasadzie już się zakończyły zbiory jabłek. Trwają dyskusje na temat wysokości zbiorów. Powszechnie przeważa pogląd, że zbiory będą niższe niż prognozowano jeszcze miesiąc temu. Prawie wszyscy przeszacowali swoje zbiory. A to głównie dlatego, że jabłka osiągnęły zaledwie średnie rozmiary i były bardzo dobrze wybarwione. Tegoroczna pogoda jesienią sprzyjała wybarwieniu, a nie wzrostowi jabłek.

Od kilkunastu dni zbierałem informacje o wysokości zbiorów od producentów jabłek, zwłaszcza członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. W oparciu o te informacje oraz o własne obserwacje sadów oceniam, źe w tym roku zbiory jabłek mogą wynieść najwyżej 1,7 mln ton, w tym, do 600 tys. jabłek przemysłowych. W bardzo trudnej sytuacji będą zakłady produkujące zagęszczony sok jabłkowy. Trwa import jabłek deserowych z krajów zachodniej Europy. Rośną ceny wszystkich jabłek. Na wiosnę cena jabłek deserowych wysokiej jakości może się wahać od 2,4 – 2,6 zł/kg. Ze względu na gorsze przechowywanie się jabłek, ostrożnie z późną sprzedażą jabłek na wiosnę przyszłego roku. Jeżeli ceny detaliczne będą zbyt wysokie (4,5 – 5,0 zł/kg), może nastąpić spadek popytu na nasze jabłka i wzrost importu z różnych krajów. Może to mieć wpływ na ceny skupu krajowych jabłek.

  Lublin, 20 październik 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Kto zarabia na jabłkach deserowych?

Jesienią tego roku wysokie są ceny detaliczne jabłek deserowych. Rozwija się opinia, że powodem tego są wysokie ceny skupu, a zatem wysokie dochody producentów jabłek. Czy tak jest?

W pierwszej połowie października ceny detaliczne za jabłka dobrej jakości wynosiła średnio 3,5 zł/kg. W latach 2008 i 2009 o tej samej porze wahały się od 2,0 do 2,5 zł/kg. Różne też były ceny skupu. W 2010 roku wahały się od 1,3 do 1,5 zł/kg, a w poprzednich dwóch latach od 0,8 do 1,0 zł/kg. Różnica między ceną skupu i detaliczną (marża handlowa) wynosiła 1,2 do 1,5 zł/kg w latach 2008 i 2009, a w roku 2010 od 2,0 do 2,2 zł/kg.

Jakie koszty mieszczą się w marży handlowej? Są to w zł/kg: sortowanie 0,20, opakowania 0,25, transport do odbiorcy 0,20, inne koszty dostawcy jabłek, np. grupa producentów 0,20, koszty detalisty 0,50, razem 1,35 (w latach 2008 i 2009 nieco niższe były koszty handlowej o około 0,15 – 0,20 zł/kg). W roku 2010 dochód czysty detalisty waha się od 0,65 do 0,85 zł/kg. W latach przy wyższych zbiorach jabłek i niższych cenach skupu (2008 i 2009) dochód czysty detalisty nie przekraczał 0,30 zł/kg.

W roku 2010 koszty produkcji 1 kg jabłek wysokiej jakości wynosiły co najmniej 1 zł, i były wyższe o 0,20 – 0,25 zł/kg niż w poprzednich dwóch latach. Wzrost jednostkowych kosztów produkcji wynikał z wyższych kosztów ochrony jabłoni przed chorobami oraz niższych plonów z jednostki powierzchni. W latach 2008 i 2009 dochody ledwo pokrywały koszty produkcji. Szacuję, że tylko 30-50% gospodarstw uzyskało niewielką nadwyżkę. W roku 2010 tylko w 20-30% gospodarstw opłacalna była produkcja jabłek. Ten niski udział wynikał z niższych plonów na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. W tych trzech latach w gospodarstwach z opłacalna produkcją jabłek deserowych dochód czysty w latach 2008 i 2009 wahał się od 0,05 do 0,25 zł/kg, a w 2010 roku od 0,30 – 0,50 zł/kg. Podkreślić należy, że w tych trzech ostatnich latach już w dużej grupie gospodarstw nieopłacalna była produkcja jabłek. Wielu producentów rezygnuje z produkcji jabłek, głównie z powodów ekonomicznych. Dotyczy to przede wszystkim produkcji jabłek niskiej jakości. Tylko przy plonach powyżej 40 ton z hektara atrakcyjny jest dochód czysty. W tym roku zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw osiągnęło takie plony.

Jak z tego prostego wyliczenia wynika, w każdym roku dochód detalisty był zawsze wyższy od dochodu producenta jabłek. Inny ważny fakt to, że dochód czysty osiąga tylko do 50% producentów jabłek, a 100% detalistów. Jest to odpowiedź na pytanie, kto zarabia na jabłkach deserowych. O tym winni wiedzieć przede wszystkim konsumenci jabłek.

  Lublin, 12 październik 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Aktualna sytuacja na rynku koncentratu jabłkowego i jabłek przemysłowych

Na tym rynku zachodzą stale zmiany. Głównie na skutek niższych zbiorów jabłek przemysłowych w całej Europie, rosną ceny skupu jabłek i ceny zbytu koncentratu jabłkowego. Od połowy września do 10 października br. cena skupu jabłek (loco rampa) wzrosła średnio z 0,35 do 0,65 zł/kg, a cena zbytu koncentratu z 1,2 – 1,3 do 1,6 – 1,7 euro/kg. Przy takich cenach opłacalna jest produkcja zarówno jabłek przemysłowych, jak i koncentratu jabłkowego . W wielu krajach zachodniej Europy cena skupu jabłek przemysłowych waha się od 0,14 do 0,16 euro/kg. takiej cenie koncentratu jego produkcja jest opłacalna przy cenie skupu jabłek „na rampie” – 0,50 zł/kg

Teraz trudno przewidzieć sytuację na tym rynku. Jaka będzie w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że wzrost cen w ostatnich trzech tygodniach będzie niższy w najbliższych tygodniach. Wprawdzie zbiory jabłek w Polsce będą niższe niż prognozowane jeszcze miesiąc temu. Swoją prognozę z 1,9 mln ton obniżam do 1,8, a może nawet 1,7 mln ton.

  Lublin, 12 październik 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Zbiory i ceny jabłek

Według aktualnej prognozy GUS zbiory jabłek w bieżącym roku mają wynieść około 2,1 mln ton. Według mojej oceny będą poniżej 1,9 mln ton. W roku 2009 wyniosły 2,6 mln ton. O niższej produkcji, co najmniej o 700 tys. ton, świadczą istotnie wyższe ceny, zarówno jabłek przemysłowych, jak i deserowych. Jesienią ubiegłego roku cena 1 kg koncentratu jabłkowego wynosiła ok. 0,70 euro, a na dzień 30.IX.br. – 1.30 – 1,35 euro. Przy takiej cenie koncentratu jego produkcja jest opłacalna przy cenie skupu jabłek „na rampie” – 0,50 zł/kg

Cena skupu jabłek deserowych dobrej jakości waha się od 1,50 – 1,70 zł/kg, a średnia cena detaliczna ok. 3,5 zł/kg. Jeśli cena detaliczna będzie powyżej 4 zł/kg, można się spodziewać spadku spożycia (zakupów) i wzrostu importu jabłek z krajów zachodniej Europy. W tym roku, na skutek niższych plonów i wzrostu kosztów produkcji, zwłaszcza na zwalczanie chorób, koszt produkcji 1 kg jabłek wyniesie co najmniej 1 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2009, koszt jest wyższy o 0,20 – 0,25 zł/kg.

  Lublin, 29 września 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Konkurs "Największe Jabłko Grójeckie"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic organizuje konkurs III Jabłonalia 2010, który trwa od sierpnia do 29 października 2010 roku. Roztrzygnięcie konkursu przewiduje się w dniu 6 listopada w Kozietułach. Jest to jeszcze jedna ważna forma promocji jabłek w naszym kraju. Nasze Towarzystwo jest także bardzo zainteresowane sukcesem tego konkursu. Zwracamy się z prośbą do naszych członków, a także do grup i organizacji producentów o uczestnictwo w tym konkursie.
Bliższe informacje dotyczące konkursu są umieszczone na stronie Stowarzyszenia http://www.kozietuly.pl/konkurs.html

W pierwszych dniach października rozpatrzymy komisyjnie zebrane wnioski i dokonamy podziału środków finansowych i materiału szkółkarskiego.

  Lublin, 08 września 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Informacja dla powodzian-sadowników

Do końca września zbieramy wnioski o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym przez tegoroczną powódź. Wnioski o stypendia dla studentów – wg załączonego wzoru tutaj >>>
Wniosek o drzewka owocowe winien zawierać następujące informacje:
- gatunek
- odmiana
- podkładka
- liczba drzewek
- potwierdzenie Urzędu Gminy

W pierwszych dniach października rozpatrzymy komisyjnie zebrane wnioski i dokonamy podziału środków finansowych i materiału szkółkarskiego.

  Lublin, 31 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Mniej jabłek i gruszek

W oparciu o wyniki przedstawione na XXXIV Kongresie Prognosfruit, który się odbył w dniach 5-6 sierpnia 2010 roku w Kijowie prezentuję wielkość zbiorów jabłek i gruszek w 2009 roku i prognozę na bieżący rok w tys. ton:
Jabłka
 
2009
2010
%
27 krajów UE
11000
9796
-11
w tym Polska
2600
1980
-24
Włochy
2237
2165
-3
Francja
1651
1580
-4
Niemcy
1071
890
-17
Hiszpania
470
505
+7

Inne kraje europejskie
 
2009
2010
%
Turcja
2518
2400
-5
Rosja
2200
1126
-17
Ukraina
853
896
+1
Mołdawia
290
325
+12
Białoruś
250
150
-40

Kraje zamorskie
 
2009
2010
%
Chiny
33000
23000
-9
USA
4422
4328
-2
Chile
1614
1700
+5
Brazylia
1053
1133
+8
Argentyna
933
800
-14Gruszki
 
2009
2010
%
 
2009
2010
%
27 krajów UE
2646
2155
-19
w tym: Włochy
858
655
-24
Hiszpania
429
441
+3
Belgia
307
228
+26
Holandia
301
267
-11
Portugalia
248
149
-40
Francja
202
174
-14
Polska
90
40
-56

Inne kraje europejskie
 
2009
2010
%
Turcja
368
350
-5
Ukraina
146
95
-35
Rosja
69
55
-20

Kraje zamorskie
 
2009
2010
%
Chiny
10000
brak danych
brak danych
Argentyna
895
770
-14
Płd. Afryka
366
330
-10
Chile
181
182
0
Australia
129
104
-19


W związku z mniejszymi zbiorami jabłek, zwłaszcza w Europie i Chinach, istotnie wyższe będą ceny skupu jabłek przemysłowych i koncentratu jabłkowego. Według mojego rozeznania cena zbytu 1 kg koncentratu jabłkowego może się wahać od 1,2 – 1,3 euro, a 1 kg jabłek przemysłowych od 0,40 do 0,45 zł. 1 kg jabłek deserowych wysokiej jakości (jesienią) tzw. nowych odmian od 1,2 do 1,7 zł, a odmiany Idared od 0,7 do 0-,8 zł, zaś 1 kg gruszek wysokiej jakości powyżej 3 zł.

  Lublin, 30 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Walne zebranie członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

odbyło się w dniu 29 sierpnia w firmie „Jabłuszko” w Drwalewie. Na tym zebraniu omówiono także problemy przed sezonem skupu jabłek. Mgr Jan Świetlik oceniał koszty i opłacalność produkcji jabłek. Dyrektor Jarosław Dybus (KUPS) przedstawił sytuację w produkcji koncentratu jabłkowego w Polsce i na świecie, a prezes Jacek Skoneczny, na co trzeba zwrócić uwagę przy eksporcie jabłek. Prof. Eberhard Makosz przedstawił zbiory jabłek i gruszek na świecie i jakie można wyciągnąć wnioski dla polskich producentów jabłek. Ze względu na niższe zbiory jabłek w kraju i na świecie (niższe, niż prognozowano na kongresie Prognosfruit w Kijowie) istotnie wyższe będą ceny skupu jabłek zarówno przemysłowych, jak i deserowych. Na skutek szkód gradowych i porażenia jabłek przez parch jabłoniowy, udział jabłek przemysłowych może przekroczyć 50% wszystkich jabłek, ponad 1 mln ton. Istotnie niższy będzie eksport jabłek deserowych. Istnieje obawa utraty odbiorców zagranicznych na nasze jabłka. A utraconego odbiorcy trudno odzyskać w następnym roku bardzo. Na tym spotkaniu podkreślono konieczność poprawy jakości jabłek. W tym może pomóc opracowanie „Czynniki decydujące o jakości jabłek” wydane przez Wydawnictwo Plantpress. Inny ważny problem podkreślany na tym zebraniu to uściślenie współpracy między producentami jabłek a przemysłem przetwórczym i eksporterami jabłek. Dominującą rolę w tym zakresie odgrywa Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.

Uczestnicy spotkania, około 200 osób, bardzo dziękują firmie „Jabłuszko” za wspaniałą oprawę tego spotkania oraz przekazują gratulacje imponującego obiektu i urządzeń do przygotowania jabłek do sprzedaży.

  Lublin, 30 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Globalizacja - szansą rozwoju czy zagrożeniem dla branży owocowo-warzywnej?

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych jest współorganizatorem znanych i bardzo popularnych seminariów organizowanych corocznie na Targach Poznańskich przez redakcję miesięcznika: „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”. W tegorocznym spotkaniu zwróci się szczególną uwagę na problemy związane ze współpracą producentów owoców i zakładów przetwórczych oraz jakie mają problemy finansowe i produkcyjne, zarówno producenci owoców jak i przetworów owocowych.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zapraszam producentów owoców do udziału w tym seminarium oraz do dyskusji. Chcemy nie tylko zwrócić uwagę na wyżej wymienione problemy, ale także podkreślić współudział sadowników i zakładów przetwórstwa owocowego w rozwoju polskiego sadownictwa. Przecież obie te strony są od siebie zależne, w ich interesie jest ścisłe współdziałanie. Jakie mają być formy tego współdziałania, o tym chcemy dyskutować na tym spotkaniu. Program seminarium w załączeniu

Więcej informacji /ZAPROSZENIE/ >>>

  Lublin, 26 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Szczegółowy program spotkania sadowników w dniu 29.VIII.2010 roku
w firmie „Jabłuszko” w Drwalewie

Na wcześniej zapowiedzianym spotkaniu członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych połączonym z oceną przedsezonową produkcji i zbytu jabłek, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. w firmie „Jabłuszko:” w Drwalewie k/Grójca, będzie informacja o prognozie produkcji jabłek i gruszek na świecie oraz o prognozie cen skupu jabłek przemysłowych i cen zbytu koncentratu jabłkowego.

Mam dobre wiadomości dla producentów jabłek i gruszek, którzy będą mieli owoce dobrej jakości.

Przewidziana jest krótka informacja o wrażeniach z wyjazdu szkoleniowego do Iranu.

Początek spotkania dla członków Towarzystwa o godz.10:15, a pozostałych uczestników spotkanie o godz. 11:30.

9:00 Msza Św. w kościele pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Drwalewie w intencji sadowników
10:15 Walne zebranie członków Towarzystwa w siedzibie firmy
11:30 Ogólne przedsezonowe spotkanie jabłkowe , na które są zaproszeni producenci i eksporterzy jabłek oraz producenci koncentratu jabłkowego. Krótkie wystąpienia – wprowadzenia do dyskusji:
Mgr Jan Świetlik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przedstawiciele producentów koncentratu jabłkowego i eksporterów jabłek deserowych. Informacja o prognozie zbiorów jabłek w Europie
13:00 Dyskusja i wnioski
14:00 Przerwa na posiłek, zwiedzanie obiektów firmy „Jabłuszko” wystawy sprzętu oraz stoisk wydawnictw ogrodniczych

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich członków Towarzystwa oraz producentów i eksporterów jabłek, a także producentów koncentratu jabłkowego.

  Lublin, 04 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Pomoc dla powodzian ogrodników

W dniu 15 lipca zakończył się pierwszy etap pomocy dla powodzian ogrodników organizowany przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie. Na konto Towarzystwa wpłynęło 25 000 zł. Wpłynęły też deklaracje na 11 000 drzewek oraz na środki chemiczne i nawozy.

Komisja w składzie:
1. Eberhard Makosz – przewodniczący TRSK,
2. Maciej Lipceki – wice przewodniczący TRSK
3. Ryszard Woźniak - „
4. Zbigniew Chołyk - skarbnik
5. Robert Jakubiec – prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
6. Janusz Suszyna – przedst. Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
7. Daniel Kuś – przedst. Gminy Wilków

Na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. Komisja przyjęła następującą uchwałę odnośnie podziału tych darów. Środki pieniężne przeznaczyć na stypendia dla studentów powodzian. Na teranie gminy Wilków i w rejonie Sandomierza będą informacje o zasadach przyznania tego stypendium. Podziałem drzewek owocowych zajmą się Świętokrzyska Izba Rolnicza i Lubelska Izba Rolnicza, a podziałem nawozów Świętokrzyska Izba Rolnicza. Sadownicy zainteresowani tymi darami winni się zgłaszać do tych Izb Rolniczych.

Rozpoczął się drugi etap pomocy. Czekamy na dalsze dary dla powodzian ogrodników.

Protokół z posiedzenia Komisji rozdzielającej pomoc poszkodowanym w powodzi ogrodnikom, która zebrała się w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie w dniu 23 lipca 2010 roku >>>

  Lublin, 03 sierpnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Problemy w eksporcie jabłek

Pod takim tytułem odbyła się konferencja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 lipca br. organizowana przez Radę Gospodarki Żywnościowej i Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek SAWICKI oraz ponad 80 osób, głównie eksporterów jabłek za całego kraju oraz pracownicy Stacji Chemiczno-Rolniczych i Instytutu Ochrony Roślin.

Program konferencji:
- Otwarcie - Bronisław WESOŁOWSKI, z-ca przewodniczącego Rady Gospodarki Żywnościowej
- Wprowadzenie - Eberhard MAKOSZ
- Eksport jabłek do różnych krajów w sezonach 2008/09 i 2009/10” – Bożena NOSECKA, IERiGŻ, Warszawa,
- Przepisy fitosanitarne Federacji Rosyjskiej w imporcie jabłek” – Dariusz WIROWSKI, Anna KRAŚNIEWSKA, Artur ŁĄCZYŃSKI. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
- Problemy w eksporcie jabłek” - Jacek SKONECZNY, firma ECO FRUITS Rębowola, Dariusz MUSZYŃSKI – Polskie Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Owoców i Warzyw. Biała Podlaska
- Prognoza zbiorów jabłek w Polsce i Europie” – Eberhard MAKOSZ
- Dyskusja
- Podsumowanie - Eberhard MAKOSZ

Z produkcją 2,6 – 3,2 mln ton Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Przy zbiorach 2,6 – 2,7 mln ton trzeba wyeksportować co najmniej 600 – 700 tys. ton jabłek deserowych, aby zagospodarować wszystkie jabłka po opłacalnych cenach. W sezonie 2008/2009 , przy zbiorach około 3,2 mln ton, wyeksportowano ponad 800 tys. ton, a w sezonie 2009/2010 , przy produkcji 2,6 mln ton, około 700 tys. ton. Przy niższej produkcji i eksporcie niższe były ceny skupu jabłek. Dlatego podstawowym pytaniem było: przyczyny niższych cen oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby utrzymać eksport na poziomie co najmniej 700 tys. ton z opłacalnymi cenami skupu jabłek deserowych. W kończącym się sezonie eksportu jabłek, za duże ilości jabłek ceny wahały się od 0,50 – 0,60 zł/kg. Taka cena nie pokrywała kosztów produkcji.

Pani dr Bożena Nosecka w bardzo ciekawej formie przedstawiła krajowy eksport, wielkość, ceny oraz kierunki. W obu tych sezonach największy był eksport do Rosji.

Pracownicy Generalnego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w bardzo przejrzystej formie przedstawili obowiązujące przepisy fitosanitarne i bezpieczeństwa żywności w eksporcie polskich jabłek, głównie do Rosji.

Panowie Jacek Skoneczny i Dariusz Muszyński przedstawili problemy i główne przyczyny niższego eksportu jabłek, o czym mówił pan Jacek Skoneczny, oraz jak sprostać warunkom i przepisom fitosanitarnym. Ten problem przedstawił pan Dariusz Muszyński, głównie w eksporcie jabłek do Rosji. Były to bardzo ciekawe informacje.

Prognoza zbiorów jabłek w roku w Polsce waha się od 2,0 do 2,2 mln ton. Przy takich zbiorach do przemysłu przetwórczego może trafić 1,0 – 1,2 mln ton, a na eksport 300 – 400 tys. ton jabłek deserowych. W krajach zachodniej Europy zbiory jabłek mają być niższe o 10%.

W oparciu o wygłoszone referaty i dyskusję można wyciągnąć następujące wnioski. Za główne przyczyny niższego eksportu, i w ogóle problemów w eksporcie jabłek, uważa się za dużo jeszcze jabłek niskiej jakości, brak ciągłości dostaw jabłek oraz „polsko-polską” konkurencję. Bardzo negatywnie oceniano duży udział w eksporcie tzw. „teczkowych” eksporterów jabłek deserowych. Jak na razie są dwa sposoby uzyskania certyfikatów na eksport jabłek do Rosji. Za ważne zadanie na najbliższą przyszłość uznano konieczność ścisłej współpracy między producentami jabłek i eksporterami, jak również pomiędzy samymi eksporterami. Jednym z podstawowych warunków opłacalnego eksportu jabłek jest ściśle współdziałanie między producentami i eksporterami jabłek, a przede wszystkim między eksporterami. Na bieżąco problemy eksportu świeżych owoców i warzyw będzie się omawiało na posiedzeniach Komitetu d.s. Owoców i Warzyw z udziałem eksporterów.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej szczegółowych informacji o problemach w eksporcie jabłek mogą się zwrócić do wykładowców oraz do Rady Gospodarki Żywnościowej.

  Lublin, 22 lipca 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Kolejna prognoza zbiorów owoców w Polsce

Bardzo wysokie temperatury powietrza maja istotny wpływ na wielkość i jakość owoców. Owoce nie rosną, a niższa jest jakość owoców miękkich. Owoce szybko dojrzewają, np. owoce wiśni nie osiągnęły normalnej wielkości i już są dojrzałe. Wpłynie to na wielkość zbiorów.

W porównaniu z prognozą z dnia 25 czerwca w dniu 15 lipca moja prognoza jest następująca (w tys. ton):

25 czerwca
15 lipca
Jabłka
2000-2200
2000
Gruszki
35-40
35-40
Wiśnie
120-130
110-120
Śliwki
90-95
90-100
Czereśnie
25-30
25-30
Truskawki
140-150
140-150
Malina
70-75
70-75
Porzeczka czarna
120-125
100-110


Zmniejsza się produkcja owoców, zwłaszcza przemysłowych wiśni i porzeczki czarnej. Rosną ceny skupu owoców przemysłowych. Za 1 kg odszypułkowanych owoców truskawki cena się wahała od 2,5 do ponad 3,0 zł/kg. Cena skupu owoców porzeczki czarnej wzrosła z 1,80 zł/kg przed 11 lipca, do 2,0 zł/kg obecnie, a może wzrosnąć do 2,5 zł/kg. Taka cena gwarantuje opłacalną produkcję przy plonie 4 – 5 t/ha. Cena skupu wiśni do produkcji mrożonek może się wahać od 2,0 – 2,5 zł/kg. W Serbii wahała się od 0,30 – 0,60, w Niemczech od 0,55 – 0,60, a na Węgrzech od 0,45 – 0,55 euro/kg. Cena świeżych wiśni do produkcji mrożonek na poziomie 2,0 – 2,5 zł/kg gwarantuje opłacalną produkcję owoców (przy plonie powyżej 5 t/ha) oraz produkcję mrożonek. Drastyczne podniesienie cen skupu ujemnie wpłynie na prawidłowy rozwój nie tylko uprawy wiśni w naszym kraju. Atrakcyjne są ceny deserowych owoców maliny. Za 1 kg owoców do produkcji mrożonek aktualnie producent otrzymuje 3,5 – 4,0, a za owoce deserowe 5,5 – 6,0 zł/kg. Są to opłacalne ceny dla producenta.

  Lublin, 16 lipca 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Przed sezonem skupu jabłek

W dniu 29 sierpnia br. (niedziela) w Firmie "Jabłuszko" w Drwalewie k/Grójca odbędzie coroczne spotkanie członk,ow Towarzystwa Rozwoju sadów Karlowych. Ogodz. 9.00 w kościele p.. Św. Piotra i Pawła w Drwalewie odbędzie się Msza Swieta w intencji sadownikow." Około godz. 12.00 przewodniczący Zarządu TRSK przedstawi przewidywane zbiory jabłek w Polsce i Europie. Mgr Jan Świetlik z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ w Warszawie omówi koszty produkcji jabłek i cen koncentratu jabłkowego. Przedstawiciele Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) przedstawią potrzeby jabłek przemysłowych i przewidywane ceny skupu. Przewidziana jest informacja o potrzebach i wymaganiach jakościowych jabłek deserowych w sieciach wielko powierzchniowych oraz o możliwościach eksportu jabłek deserowych. Około godz. 13.30 początek dyskusji, potem przerwa na odpłatny posiłek i zwiedzanie obiektów firmy „Jabłuszko”. Czynna będzie wystawa sprzętu i środków do produkcji i dystrybucji jabłek oraz czasopism ogrodniczych.

Zapraszamy producentów jabłek i koncentratu jabłkowego do udziału w spotkaniu i dyskusji od godz. 12.00.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz      Przewodniczący Zarządu TRSK  Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

W dniu 25 czerwca br. odbyło się® drugie w tym roku posiedzenie Zarządu TRSK. Ważnym punktem programu była prezentacja Zarządu Grupy „Młodych Sadowników”, która działa od miesiąca przy naszym Towarzystwie. Zapoznano członków Zarządu TRSK z programem działalności „Młodych Sadowników” do końca tego roku.

Skład Zarządu „Młodych Sadowników”
1. Paweł Miszczyk – prezes, email. pawel.miszczyk@wp.pl
2. Agnieszka Białachowska – wiceprezes, email: agnieszka.bialachowska@galster.pl
3. Barbara Lipnicka – wiceprezes, email: basia.lipnicka@gmail.com
4. Jakubczak Paweł – sekretarz, email: jakubczak.pawel@gmail.com
5. Wypijewski Kacper – skarbnik, email: kacper_w@o2.pl
6. Chrzanowski Tomasz – członek, email: tomaszchrzanowskisad@wp.pl
7. Puncewicz Paweł – członek, email: pawel.puncewicz@yahoo.pl


Nasze Towarzystwo organizuje pomoc dla ogrodników dotkniętych tegoroczną powodzią. Do 25 czerwca na konto TRSK wpłynęło 18 500 zł darowizny od członków TRSK. Wpływają deklaracje pomocy z różnych firm produkujących nasiona, nawozy i pestycydy. Pierwszy etap pomocy zakończy się 15 lipca br. Po tym terminie nastąpi komisyjny podział uzyskanych środków pomocowych wśród ogrodników, którzy ponieśli największe straty.

Na tym spotkaniu opracowano wstępną prognozę zbiorów owoców w Polsce. Wyniki tego opracowania na naszej stronie internetowej. W dyskusji zapoznano członków obu Zarządów z projektem promocji „Jabłko wysokiej jakości”, który będzie realizowany od września 2010 do lipca 2011 roku. Za realizacje tego projektu odpowiedzialne jest Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych we współpracy ze Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polski.

Posiedzenie odbyło się w Spółce „Soska Owoce i Warzywa” w Białej Rawskiej przy ul. 15 Grudnia 93. Ta spółka posiada nowoczesne urządzenia do sortowania i pakowania jabłek z bardzo dużą wydajnością na wysokim poziomie europejskim. Warto zwiedzić i nawiązać kontakt. Telefon 400 432 229 lub 604 432 423, email: pawel@soska.pl

Prof. dr hab. Eberhard Makosz      Przewodniczący Zarządu TRSK  Spotkanie wiśniowe

W dniu 27 czerwca br. odbyło się wcześniej zapowiedziane przedsezonowe spotkanie dla producentów owoców i przetworów owoców wiśni, w Tarczynie. Udział wzięło około 200 osób. W krótkich, ale dobrze przygotowanych wykładach, przedstawiono ważne problemy w produkcji wiśni w naszym kraju. Ustalono, ze wielkość zbiorów owoców wiśni może się wahać od 120 – 130 tys. ton, mniej o około 70 tys. ton (35%) niż w latach 2008 i 2009. Były też propozycje spodziewanych cen skupu, 1,3 – 1,5 zł/kg za owoce do produkcji koncentratu i 1,6 – 2,0 zł/kg do produkcji mrożonek. Była też informacja o spodziewanych zbiorach owoców wiśni w krajach z większą produkcją w tys. ton:
Kraje
Normalny urodzaj
2010 r.
Serbia
70 - 80
40 - 50
Węgry
70 - 75
55 - 60
Niemcy
30 - 35
22 - 25
Dania
4 - 5
0

Zastanawiano się nad dalszym rozwojem uprawy wiśni w Polsce. Nadal winniśmy być jednym z największych producentów owoców wiśni w Europie. Aby uzyskać opłacalne ceny średnioroczna produkcja może się wahać od 140 – 150 tys. ton, w tym około 30 tys. ton owoców odmian deserowych. Można i trzeba zakładać nowe sady wiśniowe, ale na wyższym, niż dotychczasowym poziomie produkcyjnym (15 – 20 t/ha). Przed założeniem sadu trzeba „sprzedać owoce”. Ryzykowne jest założenie większego sadu wiśniowego bez znajomości możliwości zbytu owoców. Mechaniczny zbiór owoców ma ekonomiczne uzasadnienie.

Bliższe informacje na temat uprawy wiśni w Polsce można uzyskać w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz w Towarzystwie Rozwoju sadów Karłowych w Lublinie, a na tematy ekonomiczne w uprawie wiśni - w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ w Warszawie i także w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie.

  Lublin, 28 czerwca 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Wstępna prognoza zbiorów owoców w Polsce

Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych i „Młodych Sadowników” w dniu 25 czerwca br. dyskutowano nad przewidywana wielkością zbiorów ważniejszych gatunków owoców w naszym kraju w bieżącym roku. W oparciu o długą dyskusję opracowano prognozę zbiorów, która jest następująca (tys. ton):

  • Jabłka 2000 – 2 200
  • Gruszki 35 – 40
  • Wiśnie 120 – 130
  • Śliwki 90 – 95
  • Czereśnie 25 – 30
  • Truskawki 140 – 150
  • Maliny 70 – 75
  • Porzeczka czarna 120 – 125

Zbiory tych gatunków owoców mogą być w porównaniu z rokiem 2009, niższe o 650 – 900 tys. ton. Istotnie mniej będzie owoców przemysłowych. Ceny skupu mogą być wyższe od kosztów produkcji wszystkich gatunków owoców.

  Lublin, 28 czerwca 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Młodzi sadownicy w Błędowie

16. maja w Błędowie odbyło się spotkanie grupy Młodych Sadowników. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. E. Makosz, który na wstępie dodał nam otuchy podkreślając, że pomimo wzrastającej konkurencji zwłaszcza na rynku wschodnim „…jest przyszłość przed sadownikami, którzy znają warunki rynkowe”. Zaznaczał jak istotna jest integracja i wspólne działanie przejawiające się w tworzeniu grup producenckich - do których należy wciąż tak mały odsetek sadowników. Podkreślał jak ważne jest, aby produkować jabłka wysokiej jakości oraz że tylko takie owoce powinny być promowane. Co bardzo znaczące, tego dnia nie tylko profesor propagował ideę działania zespołowego. Podczas dyskusji kilkukrotnie pojawiło się twierdzenie, że podstawą funkcjonowania grupy powinna być współpraca i wzajemne zaufanie.

Podczas spotkania ustaliliśmy, że przynajmniej początkowo pozostaniemy pod opieką TRSK, tworząc nieformalną grupę w szeregach Towarzystwa. W tym celu każdy chętny Młody Sadownik powinien do końca maja dopełnić wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do TRSK.

Tego dnia wybraliśmy władze Młodych Sadowników. W skład zarządu weszli:
Paweł Miszczyk- przewodniczący
Agnieszka Białachowska- zastępca przewodniczącego
Barbara Lipnicka- zastępca przewodniczącego
Kacper Wypijewski- skarbnik
Paweł Jakubczak- sekretarz
Tomasz Chrzanowski- członek zarządu
Jan Kozerski- członek zarządu
Paweł Puncewicz- członek zarządu


Ustaliliśmy, że najbliższe spotkanie odbędzie się w sierpniu, natomiast za cel wyjazdu zagranicznego obieramy Południowy Tyrol w czasie trwania targów Interpoma. Prawdopodobnie spotkamy się tam z podobną grupą młodych sadowników z tamtego rejonu.

Dzięki uprzejmości pana M. Zachwiei ruszyło Forum Młodych Sadowników (www.mlodzisadownicy.pl), które ma pełnić rolę miejsca do wymiany informacji, doświadczeń i opinii. Dostęp do forum przewidziany jest jedynie dla członków MS.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki ankiet zgłoszeniowych do programu, które dowodzą że nie znaleźli się tam przypadkowi ludzie. A oto kilka z tych wyników:
• 61% członków to osoby poniżej 26 roku życia
• 71% ma wyższe wykształcenie, stąd 50% stanowią osoby ze studiami ogrodniczymi
• najwięcej Młodych Sadowników -54% pochodzi z województwa mazowieckiego, 18% z lubelskiego, 7% ze świętokrzyskiego37% upraw to jabłonie,19%-wiśnie, 14%-grusze, 15%-czereśnie, śliwy-12%, reszta-orzechy, brzoskwinie, morele
• średnia produkcja: jabłonie-35,3 t/ha, grusze-22,3t/ha, wiśnie 14,5t/ha, śliwy-35,7, czereśnie-9,88, orzechy-4t/ha
• 38% działa w grupach producenckich

Ci ludzie chcą współpracować, wspierać się i sobie zaufać- to rzadkość w dzisiejszej sadowniczej rzeczywistości. Bardzo łatwo jest usiąść i kogoś skrytykować-proponujemy jednak ową siłę i agresję zamienić na coś konstruktywnego. Bo wciąż można się zgłaszać do naszej organizacji - wszelkie informacje pod adresem mlodzi-sadownicy@wp.pl.

  Lublin, 18 maja 2010 r.      Basia Lipnicka  Zapasy jabłek deserowych na dzień 1 maja br. w tys. ton

Kraje
2008
2009
2010
% 2010/2009
Włochy
267 394 375 -5
Polska
40 60 120 +100
Francja
b.d. b.d. b.d. -
Niemcy
63 95 107 +12
Holandia
72 89 94 +12
Belgia
113 116 82 -30
Austria
45 63 61 -3
Hiszpania
46 74 46 -37
W. Brytania
11 21 19 -12
Portugalia
28 20 15 -28
Czechy
3 9 9 0
Dania
b.d. b.d. b.d. -
RAZEM
668 941 928 -2
Zapasy gruszek
124 59 136 +131


  Lublin, 17 maja 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Przedsezonowe spotkanie producentów owoców wiśni, przetworów wiśniowych i drzewek wiśni

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin Komitet d.s. Owoców i Warzyw, RGZ, Warszawa Burmistrz miasta Tarczyn Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa organizują
„Przedsezonowe spotkanie producentów owoców wiśni, przetworów wiśniowych i drzewek wiśni”
w dniu 27 czerwca 2010 roku
w Hali Sportowej Gimnazjum w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów 8


Program spotkania:

  10.00 Otwarcie przez Panią Burmistrz miasta Tarczyn - Barbara GALICZ, Tarczyn
  10.10 Opłacalność produkcji owoców wiśni - mgr Jan ŚWIETLIK, IERiGŻ, Warszawa
  10.30 Deserowe odmiany wiśni i susz wiśniowy - dr Elżbieta ROZPARA, ISK, Skierniewice
  10.50 Potrzeby owocowe wiśni do produkcji koncentratu i prognoza cen skupu - mgr Piotr Trojanowicz, Sokpol Koncentraty, Wilków
  11.10 Potrzeby owoców wiśni do produkcji mrożonek i prognoza cen skupu - mgr Janusz MAJTCZAK, Unifreeze, Miesiączkowo
  11.30 Uwagi o mechanicznym zbiorze owoców wiśni - mgr Sławomir DOLIŃSKI, Grójec
  11.50 Możliwości poprawy jakości owoców wiśni - dr Bogdan JAROCIŃSKI, MODR Radom
  12.10 Przerwa obiadowa
  13.00 Prognoza zbiorów owoców wiśni w Europie i uprawa wiśni w Serbii - prof. dr hab. Eberhard MAKOSZ, TRSK Lublin
  13.30 Pytania i dyskusja nad współpracą w skupie owoców wiśni między producentami owoców i przetworów wiśniowych. Do dyskusji zostali zaproszeni zarządy i przedstawiciele: Krajowej Unii Producentów Soków, Warszawa, Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego, Łódź oraz Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Lublin
  15.00 Zakończenie

  Czynna będzie wystawa sprzętu i środków produkcji stosowanych w uprawie wiśni oraz czasopism i książek fachowych. W przerwie obiadowej odpłatny posiłek.
  Zapraszamy producentów owoców wiśni i przetwórców wiśniowych oraz drzewek wiśni do udziału w tym spotkaniu oraz do dyskusji, zwłaszcza nad zagospodarowaniem owoców wiśni w tym roku. W oparciu o dyskusję opracuje się wnioski dla branży wiśniowej oraz dla kompetentnych władz w naszym kraju.

  Lublin, 21 kwietnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  


Zapasy jabłek deserowych na dzień 1 kwietnia w tys. ton

W 13 europejskich krajach podobne były zapasy jabłek na dzień 1 kwietnia w latach 2009 i 2010. Największe różnice dodatnie były w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, a ujemne w Belgii i Hiszpanii. W marcu 2009 w porównaniu z marcem 2010 roku najwięcej jabłek sprzedano w Belgii (o 50%), Austrii (o 35%), w Niemczech (o 19%) i we Włoszech (o 16%), a w Polsce mniej o 20%. Na te różnice największy wpływ miał eksport jabłek, który wyraźnie wzrósł we Włoszech, w Niemczech i Belgii, a spadł w Polsce.

Szacuję, że w Polsce na dzień 1 kwietnia 2010 r. było około 250 tys. ton samych jabłek deserowych. Trudno mi ocenić wielkość zapasów jabłek przemysłowych (deserowe niskiej jakości). Może ich być około 50 tys. ton.

W tym roku zdecydowanie niższy jest eksport polskich jabłek, głownie z powodu ich niskiej jakości. Na rynku rosyjskim jest coraz więcej jabłek, głównie z Włoch i powoli z krajów południowej półkuli. Trzeba się spodziewać dalszych dostaw na ten rynek np. z Włoch. Zapasy wynoszą tam ponad 585 tys. ton. Nadal jest popyt na nasze jabłka w kraju i zagranicą, ale tylko dobrej jakości. Spada zainteresowanie odmianą Idared w Rosji. Mogą być problemy ze zbytem jabłek niskiej jakości w cenie powyżej 0,30 zł/kg. Znaczna część trafi do zakładów produkujących koncentrat jabłkowy. W tym roku niższe są ceny za jabłka deserowe, zarówno w kraju, jak i w eksporcie. W zależności od pogody i dostaw jabłek z krajów płd. półkuli do Europy, zwłaszcza do Rosji, ulec mogą ceny jabłek deserowych. Mogą być nieco wyższe późną wiosną, ale tylko za jabłka wysokiej jakości, a niższe za jabłka gorszej jakości.

Kraje
2008
2009
2010
% 2010/2009
Włochy
485
616
585
-5
Polska
80
165
250
+52
Francja
210
231
229
-1
Niemcy
114
138
158
+14
Holandia
113
120
125
+4
Belgia
128
137
93
-32
Austria
66
79
81
+2
Hiszpania
76
106
75
-30
Szwajcaria
32
29
34
+17
W. Brytania
23
31
32
+2
Portugalia
40
32
28
-11
Czechy
6
16
15
-7
Dania
1
2
1
-21
RAZEM
1.377
1.702
1.706
0


Lublin, 13 kwietnia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Poprawa jakości jabłek naszą dużą szansą

Podczas XXX Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego w dniach 5 i 6 marca 2010 br. w Limanowej wykładowcy z Niemiec, Włoch i Holandii przedstawili m.in. trudną sytuację ekonomiczną producentów jabłek w starych krajach Unii Europejskiej. Głównie na skutek nadprodukcji za dużą ilość owoców ceny skupu są poniżej kosztów produkcji. Ceny wahają się od 0,18 – 0,25 eur/kg, a koszty produkcji od 0,25 – 0,30 eur/kg. Jednym z rozwiązań tej trudnej sytuacji jest znaczące zmniejszenie produkcji jabłek, włącznie z karczowaniem drzew. Tak już postępuje wielu sadowników we Francji, Holandii i Belgii.

Od dwóch lat także w Polsce są trudności ze zbytem wszystkich jabłek po opłacalnych cenach. W latach 2008 i 2009 przy znaczącym wzroście produkcji jabłek (do około 3 mln ton) na około 1,5 mln ton jabłek deserowych tylko około 600 tys. ton jest dobrej jakości, a winno ich być około 1 mln ton. Tylko za około 1 mln ton ceny skupu nieznacznie przewyższały koszty produkcji. Wielu producentów, nie tylko jabłek, ma duże trudności finansowe. Czy w związku z tym także u nas trzeba istotnie zmniejszyć produkcję jabłek, aby wzrosły ceny skupu i opłacalność produkcji?

Na ten temat zdania są bardzo podzielone. Moim zdaniem chyba jeszcze nie trzeba podejmować działań w zakresie znacznego ograniczania produkcji jabłek. Są jeszcze szanse na utrzymanie tak wysokiej produkcji jabłek, najwyższej w Europie, jeśli się spełni kilka warunków. Najważniejszy to znacząca poprawa jakości jabłek. Na skutek nadmiaru jabłek niskiej jakości, spadło ich spożycie i są trudności w eksporcie, niezależnie do jakiego kraju, oraz ujemny wpływ na ceny jabłek wysokiej jakości. Kiepski towar wypiera z rynku dobry towar. Przy istotnej poprawie jakości może wzrosnąć spożycie z 15 do co najmniej 18 kg na mieszkańca, a eksport deserowych jabłek do poziomu 700-800 tys. ton.

Za utrzymaniem wysokiej produkcji jabłek przemawiają: rosnąca liczba gospodarstw produkujących jabłka na wysokim poziomie ilościowym i jakościowym. Wzrasta liczba grup i organizacji producentów dysponujących coraz większą ilością jabłek dobrej jakości, wyposażonych w chłodnie oraz w urządzenia do sortowania i pakowania jabłek, z możliwością szybkiego przygotowania i wywiezienia dużych jednolitych partii owoców. Uprawia się coraz więcej odmian jabłek atrakcyjnych dla konsumentów w kraju i zagranicą. Jesteśmy konkurencyjni w zakresie kosztów produkcji (tańsza siła robocza). To są szanse na utrzymanie wysokiej produkcji jabłek, ważne dla polskich producentów. Trzeba podkreślić, że takiej szansy już nie mają producenci jabłek w wielu krajach Unii Europejskiej.

Jednak coraz trudniejsze są warunki do opłacalnej produkcji jabłek. Między innymi dlatego, że podaż przewyższa popyt, co ma decydujący wpływ na poziom cen skupu jabłek. Producenci, którzy osiągają plony jabłek na poziomie około 40 t/ha, w tym 30 ton dobrej jakości, którzy są zorganizowani w dobrze działające grupy oraz organizacje producentów, mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. Trzeba podkreślić, że teraz łatwiej sprzedać 10 000 ton niż 100 ton jabłek deserowych. Jeszcze można sprzedać jabłka w dużych ilościach, ale także dobrej jakości, na targowiskach i w małych sklepach. Są to miejsca dla producentów z małą ilością jabłek. Nie ulega wątpliwości, że producenci jabłek, którzy z różnych względów nie spełniają tych warunków i nie dostosowują się do wymagań rynku, będą mieli poważne problemy w uzyskaniu opłacalnej produkcji jabłek.

Lublin, 16 marca 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Zapasy jabłek deserowych na dzień 1 lutego w tys. ton

Kraje
2007
2008
2009
2010
Włochy
924
917
1045
1066
Polska
290
200
430
460
Niemcy
231
230
259
294
Holandia
167
175
185
205
Belgia
155
156
168
130
Austria
91
101
105
115
W.Brytania
56
70
69
89
Czechy
25
19
33
30
RAZEM
1.939
1.868
2.294
2.389

W starych krajach Unii Europejskiej w tys. ton
Odmiany
2007
2008
2009
2010
Golden Delicious
589
596
672
647
Jonagold i sporty
251
244
259
239
Elstar
94
111
101
137
Red Delicious i sporty
106
86
106
127

Zapasy gruszek na dzień 1 lutego w tys. ton.
Kraje
2007
2008
2009
2010
Włochy
160
120
114
169
Holandia
80
82
54
121
Belgia
104
93
39
96
Polska
13
5
10
18
RAZEM
357
300
217
404


W starych krajach Unii Europejskiej 266 tys. ton odmiany Konferencja i 62 tys. ton odmiany Abate Fetel

Zebrał i zestawił

Lublin, 15 luty 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  


Z pracy Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

Na styczniowym posiedzeniu bieżącego roku Zarząd Towarzystwa zajmował się m.in. formami sprzedaży owoców w naszym kraju i realizacją programu „Owoce w szkole”.

W naszym kraju od wielu lat działają trzy główne kanały dystrybucji świeżych owoców. Są to: przemysł przetwórczy 50-60%, rynek krajowy 20-30% i eksport średnio 20%. Na ryku krajowym owoce sprzedaje się na targowiskach i straganach około 40%, w supermarketach i dyskontach 30-35%, około 20% w małych sklepach i 5-10% na rynkach hurtowych. Taki procentowy udział tych kanałów dystrybucji jest korzystny dla konsumentów i producentów owoców.

Trwa proces powiększania sprzedaży owoców w dużych sieciach wielko powierzchniowych. Jeśli ten udział przekracza 70%, zanika sprzedaż na targowiskach i w małych sklepach. Wtedy wiele małych gospodarstw nie ma szans na zbyt swoich owoców. Zarząd Towarzystwa zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa pana Marka Sawickiego, aby resort rolnictwa podjął działania w utrzymaniu dotychczasowej formy dystrybucji owoców. Aby się zwrócił do Urzędów Marszałkowskich, prezydentów i burmistrzów większych miast, żeby na swoim terenie wspierali działalność i rozwój targowisk i małych sklepów, a hamowali rozwój supermarketów i dyskontów, zajmujących się sprzedażą owoców. Problem form dystrybucji świeżych owoców a także warzyw wymaga ustawowego umocowania.

Niestety, ale słabo przebiega realizacja programu „Owoce w szkole”. Naszym zdaniem główną tego przyczyną są zasady realizacji, opracowane przez Departament Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są bardzo skomplikowane i nie dostosowane do aktualnych realiów oraz warunków w naszym kraju. Problemy są z dostawą dużej liczby gatunków warzyw, zwłaszcza gatunków krojonych w słupki. Trudne do realizacji są sposoby dostawy i formy rozliczeń dostarczanych owoców i warzyw. Konieczne są uproszczenia w realizacji programu, aby osiągnąć zdecydowanie wyższy poziom dostaw owoców i warzyw do większej liczby szkół.

Także w tej sprawie skierowaliśmy pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wpłynął na zmianę zasad, które utrudniają realizację programu „Owoce w szkole”.

Lublin, 28 stycznia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  LIMANOWA 2010

Od dwóch lat, nie tylko w Polsce, ale także w większości krajach Unii Europejskiej są istotne problemy ze zbytem wszystkich jabłek po opłacalnych cenach. Jakie są tego główne przyczyny. Czy jest to okresowy nadmiar czy nadprodukcja jabłek w Europie. Jakie są szanse eksportu jabłek deserowych do krajów spoza Unii Europejskiej. Jaka jest przyszłość w produkcji jabłek w Unii Europejskiej i jakie powinno się podjąć działania, aby utrzymać opłacalną produkcję zarówno jabłek deserowych, jak i przemysłowych. Jaka jest i może być dystrybucja jabłek dla różnych odbiorców. Dlaczego spada spożycie jabłek, zwłaszcza w naszym kraju. Jakie musimy podjąć działania, aby produkcja była opłacalna dla polskich producentów.

Na te i inne ważne pytania chcemy odpowiedzieć na XXX międzynarodowym seminarium sadowniczym, które odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2010 w Limanowskim Domu Kultury, przy ul. Bronisława Czecha 4, pod hasłem: „Jabłko w Europie”.
Program może być następujący:
10:00 Otwarcie i przywitanie gości
10:15 Problemy w krajowej produkcji jabłek - E.Makosz
10:45 Rynek jabłek w Europie - H.Schwartau, Niemcy
12:00 Odmiany jabłoni w Europie teraz i w przyszłości - K.Werth, płd. Tyrol
13:30 Przerwa obiadowa
14:30 Podnoszenie plonów i poprawa jakości jabłek - P.v.Arkel, Holandia
16:00 Handel jabłkami w Rosji - (specjalista z Rosji)
16:45 Dyskusja i podjęcie wniosków
18:00 Zakończenie

W tym seminarium wezmą udział sadownicy z Białorusi, Czech, Litwy, Rosji. Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Na to spotkanie szczególnie zapraszamy producentów, handlowców i eksporterów jabłek, producentów koncentratu jabłkowego i drzewek jabłoni oraz osoby zainteresowane rozwojem produkcji jabłek w Polsce.

Jak zwykle dostępne będą materiały konferencyjne, wystawa środków produkcji oraz możliwość zakupu książek i czasopism fachowych. W drugim dniu odbędzie się tradycyjny pokaz cięcia drzew jabłoni, grusz i śliw.

Patronat medialny: Hasło Ogrodnicze, MPS-SAD

Organizatorzy zapewniają rezerwację miejsc w hotelach w Nowym Sączu i Limanowej. Rezerwację można już teraz zgłaszać do: Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 7, 33-300 Nowy Sącz., Tel. 18 443 8307, 443 5342 lub 443 5393
Fax: 18 443 7854, email: sekretariat@sozs.pl

Bliższe informacje o organizacji seminarium można uzyskać w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, Tel. 524 7104, fax: 524 7105, email: emakosz@o2.pl lub: zenku@o2.pl


Lublin, 8 stycznia 2010 r.      Prof. dr hab. Eberhard Makosz  Zapasy jabeł i gruszek deserowych na dzień 1 grudnia w tys. ton

Kraje Lata
2007 2008 2009
Włochy (Trentino, płd. Tyrol) 972 1,057 1,095
Polska 380 650 700
Francja - 509 546
Niemcy 344 361 406
Holandia 237 237 268
Hiszpania (Katalonia) 198 217 169
Belgia 183 207 168
Austria (Styria) 132 128 145
Wielka Brytania 117 123 143
Portugalia 99 84 99
Czechy 32 49 43
Dania 10 13 10
RAZEM 2,704 3,635 3,792


Kraje Lata
2007 2008 2009
Włochy 279 237 297
Holandia 129 86 171
Belgia 127 67 143
Hiszpania (Katalonia) 104 100 88
Portugalia 57 62 101
Polska 18 35 50
Wielka Brytania 15 14 18
Francja 14 6 12
Niemcy 2 3 4
RAZEM 745 610 884


     Lublin, styczeń 2010 r.     Prof. dr hab. Eberhard Makosz


Informacje z
aktualny rok >>>
2016 roku >>>
2015 roku >>>
2014 roku >>>
2013 roku >>>
2012 roku >>>
2011 roku >>>
2010 roku >>>
2009 roku >>>
2008 roku >>>

 
 
sadnet

| e-mail: emakosz@o2.pl | tel: (81) 524 71 04 | fax (+48 81) 524 71 05 |

trsk